Commission Permanente du 29 juin 2022
DELIBERATIONS


NuméroDélibérationDate de retour préfectureDate de publication
22/074 CPCunvinzioni di mezi 2022 cun l'Associu di Prividenza di l'anziani cunsiglieri ginirali di Pumonti Convention de moyens 2022 avec l'Association 'Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du- Sud' - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/075 CPPrulungazione di a messa à dispusizione senza rimpattu di persunali di a Cullettività di Corsica pressu à u Cunsigliu dipartimentale d'accessu à u dirittu di u Cismonte Renouvellement de la mise à disposition à titre gracieux de personnel de la Collectivité de Corse auprès du Conseil départemental d'accès au droit de la Haute-Corse - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/076 CPMessa à dispusizione contru à rimpattu di un funziunariu di a Cullettività di Corsica pressu à l'Agenza di sviluppu ecunomicu di a Corsica Mise à disposition contre remboursement d'un fonctionnaire de la Collectivité de Corse auprès de l'Agence de développement économique de la Corse - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/077 CPRegiunalizazione di i poli di cumpetitività Signatura di a cunvenzione di furmalizazione di u trasferimentu à a Cullettività di Corsica di i crediti di u Statu à u polu Capenergies par l'annu 2022 Régionalisation des pôles de compétitivité : signature de la convention actant le transfert à la Collectivité de Corse des crédits del' Etat au pôle Capenergies pour l'année 2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/078 CPPermessu datu da u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di firma a convenzione di mediazione tra a Cullettività di Corsica, l'ADEC e a suceta Corsetyrene per a rislluzione d'une lita Autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention de médiation entre la Collectivité de Corse, l'ADEC et la Société CORSTYRENE pour la résolution d'un litige - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/079 CPCunvenzione di messa in opera di l'intervenzione di l'Asssociu Sustegnu è Accumpagnamentu famigliale di Pumonti (ASAF 2A) à titulu di u serviziu d'aiutu è d'accumpagnamentu à dumiciliu (SAAD) Convention de mise en œuvre de l'intervention de l'Association Soutien et Accompagnement Familial de la Corse-du-Sud (ASAF 2A) au titre du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/080 CPCunvenzione di partinariatu in quantu à u finanziamentu è à u ricrutamentu di un intervinente suciale à u cummissariatu di Bastia è à u gruppamentu di gendarmeria di u Cismonte è accordu di principiu nantu à u Pumonti Convention de partenariat relative au financement et au recrutement d'un intervenant social au commissariat de Bastia et au groupement de gendarmerie du Cismonte et accord de principe sur le Pumonti - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/081 CPCunvenzione di delegazione di i servizii non urbani di trasportu regulare è nantu à dumanda cù a Cumunità d'Agglumerazione di Bastia Convention de délégation des services de transport régulier non urbains et à la demande avec la Communauté d'Agglomération de Bastia - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/082 CPRipartizioni di l'inviloppu supplimintari di crediti FEADER attribuiti à i Gruppi d'azzioni lucali (LEADER) par via di a missa in opara di un tempu di transizioni da a Cummissioni aurupea Répartition de l'enveloppe supplémentaire de crédits FEADER affectés aux Groupes d'action locale (LEADER) suite à la mise en œuvre d'une période de transition par la Commission européenne - Délibération - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022
22/083 CPMudalità di cuntinuazione di a prucedura d'elaburazione di u Schema d'accunciamentu è di gestione di l'acque (SAGE) Gravona, Prunelli, golfi d'Aiacciu è di Lava Modalités de poursuite de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava - Délibération - Annexe05/07/202222/07/2022
22/084 CPMudificazione di u Rigulamentu d'aiuti per a Cultura Modifications du réglement des aides Culture - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe05/07/202222/07/2022