Conseil Exécutif du 05 juillet 2022
DELIBERATIONS


NuméroDélibérationDate de retour préfectureDate de publication
22/435CEU pattu di a ghjuventù : individualizazioni di i crediti - Animazioni Règlement des aides en faveur de la jeunesse U pattu di a ghjuventù : individualisation des crédits - Animazioni - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/436CEU pattu di a ghjuventù : individualizazioni di i crediti - Mobighjovani Règlement des aides en faveur de la jeunesse U pattu di a ghjuventù : individualisation des crédits - Mobighjovani - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/437CE3a individualizazione di i crediti 2022 : dutazione cinquennia è à a dutazione Scola Direzzione Aghjunta in carica di e Pulitiche Urbane 3ème individualisation des crédits 2022 : Dotation quinquennale et Dotation école Direction Adjointe en charge des Politiques Urbaines - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/438CE1a individualizazione di i crediti 2022 : Direzzione Aghjunta in carica di e Pulitiche Urbane 1ère Individualisation des crédits au titre du règlement d'aides aux communes, intercommunalités et territoires - Fonds de Territorialisation - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/439CEIndividualizazione di i crediti : Fondu di Sulidarità Tarrituriali - 2a Individualizazione 2022 Individualisation des crédits : Fonds de Solidarité Territoriale - 2ème individualisation 2022 - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/440CEIndividualizazione di i crediti : dutazione cinquennia è dutazione Scola - 3a individualizazione 2022 Individualisation des crédits : Dotation quinquennale et Dotation école 3ème individualisation 2022 - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/441CEIndividualizazione di crediti di u sicondu trimestru 2022 à titulu di u regulamentu 'Una casa per tutti, una casa per ognunu'- Investimentu Individualisations de crédits du 3ème trimestre 2022 au titre du règlement 'Una casa per tutti, una casa per ognunu' - Investissement - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/442CEIndividualizazione di crediti di u sicondu trimestru 2022 à titulu di u regulamentu 'Una casa per tutti, una casa per ognunu' - Funziunamentu Individualisations de crédits du 3ème trimestre 2022 au titre du règlement 'Una casa per tutti, una casa per ognunu' - Fonctionnement - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/443CEEnergia: Missa in opara di u quatru di cumpinsazioni tarrituriali (Aiuti pà a stallazioni di sistemi fotovultaichi) Energie: Mise en œuvre du cadre de compensation territorial (Aides à l'installation de systèmes photovoltaïques) - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/444CEIndividualizazione di i crediti per l'eserciziu 2021 à ghjuvore di l'operatori di l'accumpagnamentu pè a messa in opera di u dispusitivu CREA'IMPRESE Individualisation des crédits pour l'exercice 2021 aux profits des opérateurs d'accompagnement assurant la mise en œuvre du dispositif CREA'IMPRESE - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/445CERaportu purtendu nant'à u custattu di nò esigibilità d'una credenza per a SARL DIANA Rapport relatif au constat de non-exigibilité d'une créance pour la SARL DIANA - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/446CERaportu purtendu nant'à u custattu di nò esigibilità d'una credenza per a SARL ELEONORE Rapport relatif au constat de non-exigibilité d'une créance pour la SARL ELEONORE - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/447CERaportu purtendu nant'à u custattu di nò esigibilità d'una credenza per a SARL S&C MEDITERRANEA Rapport relatif au constat de non-exigibilité d'une créance pour la SARL S&C MEDITERRANEA - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/448CEPruposte d'adattazione di u cuntenutu di e misure è di e priurità uperaziunale di a sezzione Corsica di u Pianu Strategicu Naziunale(PSN PAC) 2023-2027 in leia cù a sesta finanziaria di u prugramma. Propositions d'ajustement du contenu des mesures et des priorités opérationnelles du volet Corse du Plan Stratégique National (PSN PAC) 2023-2027 en lien avec la maquette financière du programme - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/449CEIndividualizazione di l'aiuti in u campu di l'acqua beitoghja è di u risanamentu in u quatru di l'11mu prugramma Individualisation des aides dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement dans le cadre du 11ème programme - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/450CEIndividualizazione di l'aiuti à titulu di u Pianu Rilanciu Individualisation des aides au titre du plan relance (eau assainissement) - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/451CEIndividualizazioni di i ricorsi di borsi sanitarii è suciali da l'aiuti di cura, riintrata di ghjinaghju di u 2022 Individualisation des recours de bourses sanitaires et sociales aides soignants rentrée janvier 2022 - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/452CEPrughjetti pruposti in u quatru di a “Festa di a Scenza 2022 in Corsica” Projets proposés dans le cadre de la 'Fête de la Science 2022 en Corse' - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/453CEPrugramma principali d'attrazzera di i stabilimenti publichi lucali d'insignamentu - Annata sculari 2022-2023 Programme principal d'équipement des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) - Année scolaire 2022-2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/454CEFinanziamentu di u trasportu di i sculari di i stabilimenti di u sicondu gradu in u quatru di u fistivali di ' minimpresi ' à titulu di l'annata sculari 2021-2022 Financement du transport des élèves des établissements du second degré dans le cadre du festival des ' mini-entreprises' au titre de l'année scolaire 2021-2022 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/455CEPrurugazioni di u prughjettu di ricerca ' Identité(s) en Mouvement' Prorogation du projet de recherche 'Identité(s) en Mouvement' - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/456CE5ma indvidualizazioni di crediti à titulu di u Schema di l'aiuti à a riescita è à a vita studiantina, à a furmazioni prufiziunali è à l'amparera 2019-2023 par l'annu 2022 rilativi à i misuri 5,12, 15 è 19 par 8 studianti 5ième individualisation de crédits au titre du ' Schéma d'aide à la réussite et à la vie étudiante, à la formation professionnelle et à l'apprentissage 2019-2023 ' pour l'année 2022 relatives aux mesures 5, 12, 15 et 19, concernant 8 apprenants - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/457CE Aide à l'acquisition des manuels scolaires et du premier équipement technique pour les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les lycées polyvalents et l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/458CEPrugramma 4423 Cultura -Invistimentu : pruposta di riimpegnu di i fondi attribuiti à l'associu AGHJA pà a rializazioni di un studiu di prugrammazioni architetturali in quantu à u riassestu di a sala di spittaculu Programme 4423 Culture - Investissement : proposition de réengagement des fonds attribués à l'association AGHJA pour la conduite d'une étude de programmation architecturale pour le réaménagement de la salle de spectacle - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/459CEAffettazione di crediti di u programmu 4434 Patrimoniu - Museu d'archeulugia di a Corsica - Sartè Affectation de crédits inscrits au programme 4434 Patrimoine - Musée d'archéologie de la Corse - Sartè - Délibération - Annexe06/07/202222/07/2022
22/460CEIndividualizazioni di i crediti di u prugramma 4423 'Cultura' Funziunamentu - sittori arti visuali Individualisations des crédits du programme 4423 Culture Fonctionnement - Secteur Arts visuels - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/461CEODARC - Messa in opera di un aiutu per via di e cunsiguenze finanziarie di a riqualificazione di e zone cuperte è di u so effettu retroattivu nantu à i cartulari ingagiati in MAEC in u quatru di u PDRC 2014-2020 ODARC - Mise en place d'une aide suite à l'impact financier de la requalification des zones de couvert et de son effet rétroactif sur les dossiers engagés en Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)dans le cadre du PDRC 2014-2020 - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/462CEODARC - Pianu d'ammaistrera 2018-2022 di a paratuberculosi capruna - Campagna 2021-2022 ODARC - Plan de maîtrise 2018-2022 de la paratuberculose en filière caprine - Campagne 2021 2022 - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/463CEODARC - Mubilizazione di u dispusitivu d'aiutu pè a riforma di e vaccine ODARC - Mobilisation du dispositif d'aide à la réforme des bovins - Délibération - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/464CEIndividualizazioni di crediti rilativa à i punteddi di cumunicazioni nicissarii à l'avinimenti da u Cumitatu di a Muntagna corsa - Prugramma 3133 Affectation de crédits relative aux supports de communication nécessaires aux événements organisés par le Comité de Massif - Programme 3133 - Délibération - (sans annexe)06/07/202222/07/2022
22/465CEIndividualizazioni di crediti didicati à i furmazioni supiriori rilativi à i premii di tesi è à i premii di cumunicazioni scintifichi attribuiti à l'uccasioni di a ghjurnata di i dutturanti urganizata da l'Università di Corsica Affectation de crédits dédiés aux formations supérieures relatifs aux prix de thèses et aux prix de communications scientifiques attribués à l'occasion de 'La journée des doctorants 2022' organisée par l'Università di Corsica - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe06/07/202222/07/2022
22/466CEPermessu di passagiu per duie corse urganizate da l'associu Restonica Trail nantu à u territoriu di a riserva naturale di Corsica di u Massicciu di Monte Ritondu Autorisation de passage de deux courses organisées par l'association Restonica Trail sur le territoire de la réserve naturelle de Corse du Massif du Monte Ritondu - Délibération - Annexe - Annexe - Annexe07/07/202222/07/2022